เพิ่มขีดความสามารถ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 00:00:49 น.

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Gerhard Rooss ตัวแทนบริษัทแอโรบินดุ้ง ประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ตั้งศูนย์สอบภาคทฤษฎีช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมงาน ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม เขตบางรัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง