ลงพื้นที่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 00:00:22 น.

ไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล ครั้งที่ 2 และติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง