ก.แรงงาน จับมือ กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

ข่าวบันเทิง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) ภายใต้ โครงการความร่วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในห่วงโซ่อุปทานบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และสร้างความสามารถการแข่งขันของไทยในเวทีโลก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ