บริษัทตั้งใหม่เดือนพ.ค.ทะลักแตะ3.5หมื่นล.

ข่าวเศรษฐกิจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สนามบินน้ำ * พาณิชย์ปลื้มเดือน พ.ค. บริษัทตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 1% หนุน ทุนจดทะเบียนทะลุ 3.5 หมื่นล้านบาท ธุรกิจก่อสร้างอาคารยังคงนำ โด่ง ตามด้วยอสังหาริมทรัพย์ ภัตตา คารและร้านอาหาร มั่นใจทั้งปีเข้าเป้า 7.5 หมื่นราย

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประ เทศเดือน พ.ค.2562 มีจำนวน 5,942 ราย เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบ กับเดือน พ.ค.2561 และเพิ่มขึ้น 0.03% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2562 โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้าง อาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอา หาร มีทุนจัดตั้งใหม่รวม 35,218 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2562 ที่มีจำนวน 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,218 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 135% และเมื่อเทียบ กับเดือน พ.ค.2561 จำนวน 21,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 67% และยอดรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่ 5 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) มีจำนวนรวม 32,636 ราย เพิ่มขึ้น 5%

ส่วนธุรกิจเลิกกิจการในเดือน พ.ค.2562 มีจำนวน 1,130 ราย เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2562 เพิ่มขึ้น 15% และเทียบกับเดือน เม.ย.2561 เพิ่มขึ้น 11% โดยธุรกิจที่เลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตา คารและร้านอาหาร

อย่างไรก็ตาม กรมมั่นใจว่าการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่ง ปีหลังจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว และการท่องเที่ยวที่มี แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วน ปัจจัยลบที่ต้องระวังมาจากปัญหาสงครามการค้า สถานการณ์การ เมือง โดยยังคงมั่นใจว่ายอดจัด ตั้งใหม่ทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมาย 75,000 ราย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ