คอลัมน์จับประเด็น: เปิดสมัครรับการช่วยเหลือจาก FTA 19 โครงการ

ข่าวเศรษฐกิจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกรมได้เปิดรับสมัครโครงการที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย.2562 และมีผู้ประกอบการยื่นเสนอขอรับความช่วยเหลือตามประกาศคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นวงเงินกว่า 100 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทสินค้าได้ จำนวน 7 กลุ่ม ) ได้แก่ โคเนื้อ โคนม ผ้าทอ ข้าว มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากยางพารา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ