กสทช. จับมือ กทปส. และ มูลนิธิสำรวจโลก ประกาศผลงานสารคดีดีเด่นจากโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 00:00:33 น.

จิรัฐิติ โรจนานนท์ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิสำรวจโลก ร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ มูลนิธิสำรวจโลก เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสื่อโทรทัศน์ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการสารคดีเพื่อการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ผลักดันองค์ความรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์สู่ภาคประชาชน เยาวชน และสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหารายการที่มีสาระเพื่อการเรียนรู้ของคนไทยในอนาคตต่อไป โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้องกรุงเทพฯ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง