เบิกจ่าย8เดือนทะลุเป้า งบลงทุนแตะ4แสนล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 -“บัญชีกลาง” อวดผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 รอบ 8 เดือน ส่วนราชการตะลุยใช้เงิน 2.13 ล้านล้านบาท ทะลุเป้าหมาย 1.86% ส่วนงบลงทุน ฉลุย แตะ 4.09 แสนล้านบาท พร้อมจี้ส่วนราชการเร่งรัดใช้จ่าย กำชับก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทุกรายการให้จบภายในสิ้นปีงบประมาณ หวังดันผลใช้เงินเป็นไปตามเป้าหมาย 19 มิ.ย. 62 นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค. 61-พ.ค. 62) มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว จำนวน 2.13 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 71.19% สูงกว่าเป้าหมาย 1.86%

โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1.72 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.35 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 73.28% สูงกว่าเป้าหมาย 0.95% ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 4.09 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 5.55 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 73.65% สูงกว่าเป้าหมาย 5.22% ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.93 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 3.4 แสนล้านบาท
“กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษาและได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไป” นางญาณี กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ