การนำเสนออย่างมืออาชีพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 00:00:39 น.

อัษฎางค์ ขำคมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย   ณ ห้องเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี สุพักตร์  พวงวราพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  อธิชา เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดร.ตรรกะ เทศศิริ วิทยากร ด้านการนำเสนอและที่ปรึกษาด้านการออกแบบการนำเสนอ และผู้บริหารเข้าร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง