สรรพสามิตรอรัฐ เคาะเก็บภาษีใหม่ กัญชา-บุหรี่ไฟฟ้า

ข่าวเศรษฐกิจ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * สรรพสามิตศึกษาการจัดเก็บภาษีใหม่ ทั้งกัญชา, บุหรี่ไฟฟ้า, อาหาร เค็ม อาหารมัน โยนให้รัฐ บาลใหม่ตัดสินใจ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมกำลังจัดทำราย งานข้อมูลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต ทั้งแผนปฏิบัติการ เป้าหมายจัดเก็บรายได้ แผนเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารายการใหม่ ซึ่งมีทั้ง การเก็บภาษีสรรพสามิต เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ภาษีสรรพสามิตกัญชา ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไฟฟ้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ภาษีความเค็ม ภาษีความมัน ในอาหาร มาตรการภาษีสิ่ง แวดล้อม การจัดตั้งกองทุน ส่งเสริมศักยภาพอุตสาห กรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

"แม้ที่ผ่านมากรมจะมีการผลักดันการเก็บภาษีสรรพสามิตสำเร็จไปหลายเรื่อง แต่ยังมีเรื่องที่ยังต้องรอระดับนโยบายจากรัฐบาลใหม่มาช่วยพิจารณา เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนและ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียว กัน รวมถึงบางเรื่องก็จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ ในการทำด้วย เช่นกับกระทรวงสาธารณสุข"

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า แนวทางการจัดเก็บเบียร์แอลกอฮอล์ 0% จะมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดพิกัดภาษีใหม่สำหรับภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์โดยตรง เพื่อสร้างความเป็นธรรมใน ระบบภาษี และป้องกันไม่ ให้เยาวชนไปทดลองดื่ม เนื่อง จากปัจจุบันเบียร์แอลกอฮอล์ 0% ยังเก็บภาษีในอัตราเดียว กับน้ำอัดลม ซึ่งเสียในอัตราต่ำเพียง 14% อีกทั้งยังไม่สามารถเก็บภาษีเหมือนเบียร์ทั่วไปที่เก็บ 22% บวก กับภาษีปริมาณดีกรีแอลกอ ฮอล์ได้ เนื่องจากมีแอลกอ ฮอล์ผสมไม่ถึง 0.5% ตามกฎหมาย

ส่วนการเก็บภาษีความมันและความเค็มในอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีเพื่อดูแลสุขภาพ โดยกรมอาจเลือกเก็บภาษีจากสินค้า ขนม อาหารที่มีไขมันและความเค็มผสมในปริมาณสูงก่อน เพราะถือเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี) แก่เด็กและเยาวชน

ขณะที่การเก็บภาษีสรรพสามิตกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า ถือจะเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เนื่องจากตอนนี้กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดใช้เพื่อการพาณิชย์อย่างถูกกฎหมาย จึงต้องรอดูรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ หรือเปิดให้นำเข้าภาษีไฟฟ้าหรือไม่.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ