คอลัมน์กระจกไร้เงา: ไร้ข้อกังขา 'คิงเพาเวอร์'

ข่าวเศรษฐกิจ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กัลยา ยืนยง ถือเป็นการปิดดีลประมูลโครงการใหญ่ ไฟเขียวให้ "คิงเพาเวอร์" ชนะดิวตี้ฟรี พื้นที่เชิงพาณิชย์ ที่สุวรรณภูมิและดิวตี้ฟรี 3 สนามบินภูมิภาค หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ด ทอท.เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติผลการประมูลให้สิทธิเอกชนประกอบกิจการจำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ ได้แก่ 1.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ชนะประมูล 2.โครงการให้สิทธิ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ชนะ

3.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรม เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นผู้ชนะ โดยจะได้รับสิทธิประกอบกิจการ มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 ถือเป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญากับคิงเพาเวอร์ได้ภายในกลางเดือนหน้า

เมื่อพูดถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด "คิงเพาเวอร์" ถึงชนะการประมูลทั้งสามสัญญา ทั้งที่มีเอกชนยักษ์ใหญ่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ ต่างมั่นใจว่าตนเองจะเป็นฝ่ายชนะ จึงต้องการให้มีการเปิดเผยรายละเอียดคะแนนในการตัดสินครั้งนี้

สำหรับผลการพิจารณา ดิวตี้ฟรี สนามบินสุวรรณภูมินั้น บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้คะแนนสูงสุด 94.30 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 15,419 ล้านบาท อันดับ 2 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ได้ 83.10 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 8,516,653,333 บาท

อันดับ 3 บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด และ WDFG UK LIMITED ได้ 78.85 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 7,255 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรกเป็นเงินจำนวน 15,419,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังกล่าว ทอท.จะปรับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ และการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ) ของทุกๆ ปี ตลอดอายุสัญญา

ส่วนโครงการดิวตี้ฟรี ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้ 96.10 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,331 ล้านบาท

กลุ่มบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด ได้ 86.72 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,012 ล้านบาท อันดับ 3 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานภูมิภาค) ได้ 84.74 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,108,635,888 บาท

โครงการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ได้ 95.20 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 5,798 ล้านบาท โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ 80.81 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 3,003 ล้านบาท

เมื่อดูจากตัวเลขที่คิงเพาเวอร์ชนะการประมูลในทั้ง 3 กิจกรรมนั้น ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ ทอท.มากอย่างถล่มทลายก็ตาม แต่ที่ได้ใจคณะกรรมการนั้นคงเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจ แผนการตลาด ที่คิงเพาเวอร์มานำเสนอ ได้มีการประเมิน คาดการณ์ การเติบโตของผู้โดยสาร ยอดขายสินค้าในทุกประเภทที่มีความโดดเด่น และชัดเจนเป็นไปได้มากๆ รวมถึงแผนตลาดที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่นั่นเอง เหตุนี้จึงชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ