ชี้แจงผลการดำเนินงาน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 00:00:35 น.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป นำโดย นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ ไพศาล อ่าวสถาพร และ เมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร เจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และ กฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินการบัญชี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ในงาน "Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน" ต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง