โทลล์เวย์จัดกิจกรรม "พาน้องท่องโลกกว้าง" ปีที่ 5

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 00:00:33 น.

ธานินทร์  พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือโทลล์เวย์ ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถม ร.ร.ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เขตดอนเมือง จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นร.ร.ในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง ตะลุยแดนซาฟารี ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ ซึ่งโครงการนี้โทลล์เวย์ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง