คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 00:00:22 น.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2562
- ตำแหน่งอาจารย์ด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities สอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2253, ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5742

ข่าวที่เกี่ยวข้อง