ปราบบุหรี่เถื่อนได้ผล ภาษีรัฐไม่หาย2พันล.

ข่าวเศรษฐกิจ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * เอกชนปลื้มมาตร การปราบปรามของภาครัฐกดบุหรี่ เถื่อนในท้องตลาดลดลง ช่วยบรร เทาการสูญเสียรายได้จากภาษีสรรพสามิตสูงถึง 2 พันล้านบาท

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) เผย "ผลการสำรวจซองเปล่าบุหรี่ (Empty Pack Survey)" ซึ่งทำการสำรวจสัดส่วนบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีจากซองเปล่าบุหรี่ที่ถูกทิ้งแล้ว 10,000 ซอง โดยสุ่มเก็บตามท้องถนนและสถานที่ทิ้งขยะสาธารณะใน 36 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 พบว่า ซองบุหรี่ไม่เสียภาษี (ไม่มีแสตมป์สรรพสามิตไทย) เหลือเพียง 5.2% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่พบบุหรี่ผิดกฎหมายราว 6.6% เนื่องจากราคาบุหรี่ปรับตัวสูงขึ้นจากการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รวมถึงมาตรการปราบปรามเชิงรุกที่ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ถือเป็นความสำเร็จของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการปราบ ปราม ทำให้สัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีเฉลี่ยทั่วประเทศลดลง ซึ่งประ เมินแล้วว่าช่วยลดการสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีของภาครัฐ ได้มากถึง 2,000 ล้านบาท แต่สถานการณ์ในจังหวัดที่พบบุหรี่ไม่ เสียภาษีมากที่สุดและเป็นที่น่าจับตามอง คือ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พบบุหรี่ไม่เสียภาษีสัดส่วนสูงถึง 73.4%, สตูล 72.7% และพัทลุง 36%

ทั้งนี้ 70% ของซองบุหรี่เปล่าที่ไม่เสียภาษีที่พบในการสำ รวจนั้น ไม่ปรากฏฉลากที่ระบุว่าผลิตมาเพื่อจำหน่ายในประเทศใด หรือเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอด อากรแต่อย่างใด จึงทำให้ไม่สามารถ ระบุที่มาของบุหรี่ดังกล่าวได้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ