พาณิชย์ลงพื้นที่ ตลาดทะเลไทย ไม่เจอทำผิดIUU

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 28, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "พาณิชย์" ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย ตรวจสอบสถาน การณ์สินค้าประมง มั่นใจปลอด IUU พร้อมอ้อนขอผู้ประกอบการช่วยสอดส่อง เป็นหูเป็นตาไม่ให้มีสินค้าลักลอบเข้ามาขาย ห่วงกระทบชาวประมง

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลง พื้นที่ ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จ จริงตามที่เป็นข่าวว่า มาตรการแก้ไขปัญหา IUU ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าประมงไทยเพิ่มสูงขึ้นและมีการลักลอบนำสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่าย ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าประมงในประเทศ ยืนยันไม่พบปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ผู้ค้าในตลาดทะเลไทยมีระบบการซื้อขายที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและแหล่งที่มาของสินค้าประมงก่อนจำหน่ายได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการนำสินค้าประมงลักลอบผิดกฎหมายมาจำหน่ายในตลาด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของสถานที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ เพื่อไม่ให้มีสินค้าลักลอบเข้ามาจำหน่ายด้วย เพราะจะมีผลกระทบต่อชาวประมงที่ทำอย่างถูกกฎหมาย

"สินค้าประมงจากประ เทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินมาตรการแก้ปัญหา IUU เช่นเดียวกับไทยนั้น รัฐบาลจะต้อง หารือและรับฟังจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพราะมีความเชื่อม โยงกับหลายภาคส่วน ทั้งเรือประ มง แรงงาน ผู้ประกอบการที่เกี่ยว ข้องในห่วงโซ่การผลิตและแปร รูป เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงอันดับต้นๆ ของโลก การนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสากล โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ไทยผลิตได้ ไม่เพียงพอหรือไม่มีในไทย จำ เป็นต่ออุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออกของไทย เพราะไทยมีมูลค่า การส่งออกสินค้าประมงในแต่ละปี ประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 62,000 ล้านบาท" น.ส.ชุติมากล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสินค้าในตลาดสด พบว่า ราคาสินค้าประมงโดยทั่วไปมีการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและฤดูกาล โดยราคาสินค้าปลาหมึกในปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 195 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) สูงขึ้นจากปี 2560 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 172 บาทต่อ กก. หรือสูงขึ้น 13% โดยราคาสินค้าขายปลีกในตลาดทะเลไทยพบว่า ราคาต่ำกว่าราคาขายปลีกตามตลาดทั่วไป เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งขายส่ง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ