'คลัง'อวดผลงาน แก้หนี้นอกระบบ ปล่อยกู้พิโกฉลุย

ข่าวเศรษฐกิจ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * "คลัง" อวดผล งานแก้หนี้นอกระบบ ฟุ้งลุยแจก ใบอนุญาตปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์- พิโกพลัสให้นิติบุคคลแล้ว 583 ราย ตำรวจตะลุยปราบเจ้าหนี้นอกระบบแล้ว 5 พันราย นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐ กิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เดือน พ.ค.2562 ว่า มีผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟ แนนซ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ตั้งแต่ ธ.ค.2559-พ.ค.2562 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประ กอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้งสิ้น 1,051 ราย ใน 76 จังหวัด ขณะเดียวกันได้เริ่มมีจำนวนผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัสแล้ว 21 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา 91 ราย, กรุงเทพมหานคร 78 ราย และขอนแก่น 55 ราย

ทั้งนี้ มีจำนวนนิติบุคคลที่คืนคำขออนุญาตทั้งสิ้น 124 ราย ใน 51 จังหวัด จึงคงเหลือนิติ บุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตสุทธิ 927 ราย ใน 75 จังหวัด และมีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 583 ราย ใน 70 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 494 ราย ใน 65 จังหวัด และมีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 462 ราย ใน 65 จังหวัด

อย่างไรก็ดี สำนักงานตำ รวจแห่งชาติยังได้กวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้ โดยวิธีการผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินการสะสมการจับ กุมผู้กระทำผิดนับตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ถึงเดือน พ.ค.2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,050 คน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ