คอลัมน์จับประเด็น: สบน.ปลื้มนักลงทุนแห่ทำบอนด์สวิตชิ่ง

ข่าวเศรษฐกิจ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ได้ดำเนินธุรกรรมบอนด์สวิตชิ่ง (Bond Switching) ในปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตร ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนารูปแบบในการดำเนินธุรกรรมบอนด์สวิตชิ่ง ให้ครอบ คลุมเครื่องมือทางการเงินอย่างหลากหลาย ซึ่งมีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสูงถึง 3.35 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 3.35 เท่าของวงเงินที่ประกาศ ทำให้ สบน.สามารถแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนด เป็นพันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่มีอายุยาวขึ้น และเป็นการขยายฐานนักลงทุนธุรกรรมบอนด์สวิตชิ่ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ