'ศรี'ร้องนายกรัฐมนตรียกเลิกเขตปลอดอากร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 00:00:55 น.

ไทยโพสต์ * เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการ คลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ทั้งในและนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากรหลายพื้นที่ คือ เขตสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก แต่ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะปรากฏว่าในการสั่งสินค้าเข้ามาพักในพื้นที่ปลอดอากรดังกล่าวเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ นั้น ผู้ประกอบการจะต้องทำเรื่องไปขออนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสินค้านั้นๆ พร้อมเสียค่าธรรมเนียมเสียก่อน เช่น กรณีการนำเข้าเนื้อวัว, เนื้อไก่, เนื้อหมูแช่แข็งจากต่างประเทศเพื่อนำมาพักไว้ที่เขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องวิ่งไปขออนุญาตการนำเข้าส่งออกที่กรมปศุสัตว์เสียก่อน ด้วย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐพยายามเล่นแร่แปรธาตุกันในการใช้กฎหมาย และในทางปฏิบัติไม่สามารถบังคับได้จริง

สมาคมฯ จึงเห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวไม่เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 2/2560 หรือ พ.ร.บ.เศรษฐกิจพิเศษ 2560 ไม่สอดคล้องกับ ม.152 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 จึงจะนำความไปร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เพื่อให้ใช้ อำนาจในการสั่งยกเลิกกฎกระ ทรวงดังกล่าวเสีย หรือไม่ก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดหน่วยงานต่างๆ ที่เล่นแร่แปรธาตุกฎหมายจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศเสีย โดยสมาคมฯ จะนำผู้ประกอบการเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.นี้ เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ตึก กพร.(เดิม) ทำเนียบรัฐบาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง