คอลัมน์จับประเด็น: ครม.อนุมัติใช้ยางพาราสร้างถนน

ข่าวเศรษฐกิจ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใช้ยาง พาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวน 670 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,744.13 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารา จำนวน 17,435.040 ตัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,568 ล้านบาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ