"การประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2562"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 00:00:54 น.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2562 ภายใต้แนวคิด "อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน (Better Air Quality for Better Health)" ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร (คนกลาง) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม และได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง