พาณิชย์ไล่ตรวจชุดสังฆภัณฑ์

ข่าวเศรษฐกิจ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไม่พบผิดปกติกำชับติดป้ายแสดงราคา ไทยโพสต์ * กรมการค้าภายในตรวจสอบชุดสังฆภัณฑ์ไทยธรรม ลั่นไม่พบความผิดปกติของราคา จี้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาขายให้ชัดเจน ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายในโทร.1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหาก พบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ. บรรยายใต้ภาพ วิชัย โภชนกิจ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 ได้ลง พื้นที่ตรวจสอบการจำหน่าย ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ราคาจำ หน่ายยังคงทรงตัว ไม่มีการ ปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด โดย ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับสินค้า ที่บรรจุภายในชุดสังฆทาน เช่น ชุดสังฆทาน ชุดละ 99-650 บาท ชุดสังฆทานยา ชุดละ 99-229 บาท เทียนพรรษาแพ็กคู่ แพ็กละ 55-568 บาท และต้นละ 659-1,192 บาท หลอดไฟแพ็ก 3 หลอด ขนาด 18 วัตต์ ราคา 99-119 บาท ขนาด 36 วัตต์ ราคา 119-139 บาท ผ้าอาบน้ำฝน ขนาด 1.8 เมตร ผืนละ 79-89 บาท ขนาด 2.4 เมตร ผืนละ 129 บาท

พร้อมกันนั้นได้กำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสิน ค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม โดยให้แสดงราคาขายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนัก ต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆ ทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย โดยผู้ค้าต้องขายสินค้าหรือบริ การตรงตามป้ายแสดงราคา ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร

"ในช่วงใกล้วันอาสาฬห บูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 16-17 ก.ค.นี้ ผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคา และกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ