คอลัมน์ข่าวสั้น: เปิดศูนย์ป้องกันฟอกเงิน ตร.ภ.4

ข่าวทั่วไป 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอนแก่น * พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดศูนย์บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตำรวจภูธรภาค 4 (ศปปง.ภ.4) ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ตร.ภ.4 ได้จัดตั้งขึ้นที่ บก.สส.ภ.4 สำหรับการรองรับปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พล.ต.อ.รุ่งโรจน์กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น ผู้กระทำความผิดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการกระทำความผิดในลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะการกระทำความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ทั้งในเรื่องของความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน, ยาเสพติด, การค้ามนุษย์, ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ, การพนันออนไลน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดและเครือข่ายมีการนำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดไปแปรสภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การโอนหรือการ กระทำใดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด การกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งการดำเนินคดีรวบรวมพยานหลักฐานมีความยุ่งยากซับซ้อน ยากต่อการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินเข้าสอบสวนดำเนินคดีดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ