แห่เทียนเข้าพรรษาสุพรรณบุรี 62

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 00:00:06 น.

เว็บไซต์ www.เที่ยวภาคกลาง.com ของ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้เผยแพร่กิจกรรม ที่น่าสนใจ กล่าวคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้แพร่หลาย เป็นการจัดงานต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 11

โดยกิจกรรมเริ่มวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. รถเทียนพรรษาทั้ง 10 อำเภอ จอดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมความวิจิตรตระการตา  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ต่อด้วยวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา

ภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษาแบบผสมผสาน โดยการประดับตกแต่งด้วยเทียนบุปผชาติ ในรูปแบบที่เน้นวัสดุธรรมชาติ โดยการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ วิถีการดำรงชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษาถิ่น ตำนาน วรรณคดี การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3553-5380, 0-3553-6022.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง