คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: เชิญสัมมนาผู้มีบุตรยาก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 00:00:22 น.

โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเชิญคู่สมรสและผู้ที่สนใจเรื่องของปัญหาภาวะมีบุตรยากเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ไขข้อข้องใจทำไมมีลูกยาก" โดย รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร พร้อมรับสิทธิตรวจประเมินภาวะมีบุตรยากฟรี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา สำรองที่นั่งได้ที่ Call Center 0-2433-8222, 0-2433-5666

ข่าวที่เกี่ยวข้อง