คอลัมน์สัมมนาสารพัน: ชมงาน Eco Expo Korea 2019

ข่าวบันเทิง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่ง อาเซม (ASEM SMEs Eco-Innovation Center: ASEIC) หน่วยงานนานาชาติจากสาธารณรัฐเกาหลี ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการหาแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าชมงาน Eco Expo Korea 2019 โดยเดินทางร่วมกับคุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น ภายใน 31 กรกฎาคมนี้ ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 50,500 บาท (ไม่รวม VAT) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1368 (วลัยรัตน์), 09-3956-1556 ผู้สนใจลงทะเบียนเบื้องต้นได้ที่ https://forms.gle/KisJqMpPF73AzqSu9.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ