คอลัมน์ข่าวสั้น: วางมาตรการรักษาความปลอดภัย

ข่าวทั่วไป 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ น.อ.วศิน สระศรีดา ผอ.กองยุทธการขบวนเรือพระราชพิธี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ท.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 ร่วมกันแถลงผลการประชุม

พล.ต.ต.ไกรบุญกล่าวว่า ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการรักษาความปลอดภัยจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงพระราชทานวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องของจัดพื้นที่ให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมรับ เสด็จและมาชื่นชมพระบารมี และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติ ศาสตร์ขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค และขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้ามา พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยว ข้องอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตามลักษณะที่เคยปฏิบัติ มา เช่น จัดรถชัตเติลบัสรับส่งประชาชน โรงครัวพระราชทาน ห้องสุขา อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ตามแนว ทางที่เคยปฏิบัติ ซึ่งทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับแนวทาง และทางฝ่ายเลขาฯ จะเชิญส่วนราชการต่างๆ มาประชุมเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการซ้อม 12 ครั้ง ประชาชนจะชมได้อย่างเสรี โดยจะอำนวยความสะดวกให้ แต่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทุกอย่างออกมาดูดีที่สุด ส่วนจุดคัดกรองจะใช้วันจริง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนตลอด 2 เส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จ และทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

เมื่อถามว่า ร้านอาหาร 2 ฝั่งแม่น้ำมีการจับจองและบวกเพิ่มราคาโต๊ะอาหาร จะแก้ปัญหาอย่างไร พล.ต.ต.ไกรบุญกล่าวว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยและทำความ เข้าใจร้านค้าแล้วว่าอยากให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์และดู ดีที่สุด โดย พล.อ.ประวิตรได้ให้แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดัง กล่าว ส่วนกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี ใช้พื้นที่ของกระ ทรวงกลาโหม

ด้าน น.อ.วศินกล่าวว่า ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมี 5 ริ้วขบวน ประกอบด้วยเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ เป็นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ในส่วนของกำลังพลฝีพายของกองทัพเรือทั้งหมด 2,200 คน ซึ่งขบวนพระราชพิธีมียาวประมาณ 1,200 เมตร โดยจะเริ่มซักซ้อมตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เฉพาะในส่วนของขบวนพิธีจำนวน 10 ครั้ง เป็นการซ้อมย่อย 8 ครั้ง และซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ส่วนการถวายความปลอดภัยจะมีการแยกซ้อมอีก 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ