ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 18 รพ.

ข่าวบันเทิง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน "ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 โรงพยาบาล" จัดโดย คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารร่วมรับบริจาคพร้อมเปิดรับสมัครนักวิ่งใจบุญในโครงการ "ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 รพ." โดยได้รับการร่วมมือ ร่วมแรงจากเหล่าคณะกรรมการ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน พัชราวดี พลศักดิ์ สัตปิยา เพชรรัตน์ อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์ อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร มณีพร ดวงมณี ณ วัดบวร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ