ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 18 รพ.

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 00:00:03 น.

ลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน "ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 โรงพยาบาล" จัดโดย คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารร่วมรับบริจาคพร้อมเปิดรับสมัครนักวิ่งใจบุญในโครงการ "ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 รพ." โดยได้รับการร่วมมือ ร่วมแรงจากเหล่าคณะกรรมการ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน พัชราวดี พลศักดิ์ สัตปิยา เพชรรัตน์ อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์ อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร มณีพร ดวงมณี ณ วัดบวร