'มทร.ธัญบุรี'เปิดหลักสูตร ทำผ้ามัดย้อมเสริมรายได้

ข่าวบันเทิง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอนการทำผ้ามัดย้อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง เผยว่า เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ประกอบด้วย 14 ชุมชน ประชากรประมาณ 8,000 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ค้าขายต้นไม้ เกษตรกร กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จึงได้จัดโครงการ "ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป" อบรมให้กับประชาชนที่ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้สนใจอยากมีรายได้เสริม ที่ผ่านมามีหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาอบรม เช่น หลักสูตรอาหาร การทำซาลาเปา หลักสูตรสมุนไพร การทำลูกประคบและยาหม่อง

สำหรับ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพหลัก หรือสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ลดปัญหาการว่างงาน และปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน รวมทั้งหมด 70 คน

นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ ประธานและอาจารย์หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และวิทยากร มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ตลาดผ้ามัดย้อมได้รับความสนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ เพราะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูสวยงามทันสมัย สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ยกตัวอย่างการทำเสื้อมัดย้อมขาย ต้นทุนเสื้อ 90 บาท เมื่อมัดย้อมแล้ว นำไปวางขายได้ตัวละ 150-200 บาท การทำผ้ามัดย้อมใช้เทคนิคการมัดย้อมเย็น สะดวกและสามารถทำได้ง่ายๆ

เนื้อหาที่นำมาสอนประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม พื้นฐานการเลือกผ้าและวัสดุ ประเภทของสีตามวงจรสี ขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมและเทคนิคการออกแบบลายผ้า และแนวทางการสร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการอบรมในครั้งนี้ยังมีนักศึกษาสาขาจิตรกรรม อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

น.ส.พงษ์ติมา โกรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมสากล เล่าว่า ได้เรียนวิชาผ้ามัดย้อมและการทำผ้าบาติกกับอาจารย์ ด้วยตนเองสนใจงานทางด้านนี้จึงเลือกเรียน ซึ่งการทำผ้ามัดย้อมเป็นศิลปะอีกประเภทหนึ่งเหมือนกับการวาดรูป "การใส่ความคิดลงไปในผลงาน" หลังจากเรียนตนเองนำความรู้มาปรับใช้ในการทำศิลปนิพนธ์จบการศึกษา เมื่ออาจารย์ชวนมาเป็นวิทยากรจึงมาช่วยอาจารย์สอน ชาวบ้านสนใจและซักถามตลอดการสอน ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถ้ามีโอกาสอยากมาสอนแบบนี้อีก เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นายวราวุฒิ เอกเอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมสากล เล่าว่า ส่วนตัวชอบกิจกรรมแบบนี้ ชอบสอน อยากนำความรู้ที่เรียนมาไปสอน เพราะสนุก ระหว่างที่สอนการมัดผ้า พี่ๆ และป้าๆ พยายามซักถามตลอด ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ด้วย ดีใจที่ความรู้ที่ถ่ายทอดเกิดประโยชน์

น.ส.ลลนา วงศ์ภูงา ผู้เข้าอบรม เล่าว่า ปัจจุบันว่างงาน เมื่อทราบข่าวว่ามีการเปิดสอนการทำผ้ามัดย้อม สนใจเข้าร่วมโครงการ ด้วยเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ อยากเรียนรู้เทคนิค ซึ่งอาจารย์ได้ถ่ายทอดเทคนิคการย้อมสีเสื้อ เทคนิคการทำให้สีไม่ตก และมีการแนะแนวทางในการหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้

นางนงกนก บุญเกษม ผู้เข้าอบรม เล่าว่า ปัจจุบันอายุ 62 ปี มีธุรกิจส่วนตัว บอกว่าสนใจการทำผ้ามัดย้อม โดยมีโครงการจะเปิดโฮมสเตย์ หรือการทำท่องเที่ยว มีการสอนทำเครื่องหนังและทำผ้ามัดย้อม อยากมีความรู้พื้นฐานและเรียนรู้ไอเดีย เทคนิค ซึ่งความรู้ที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้ และเร็วๆ นี้จะทำเสื้อมัดย้อมเป็นที่ระลึกงานวันเกิดของคุณแม่แจกญาติที่มาร่วมงาน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ