มติเอกฉันท์'วงศ์สกุล'นั่ง'อสส.'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 00:00:22 น.

แจ้งวัฒนะ * เมื่อวันพฤหัสบดี ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 8/2562 ที่มีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน ก.อ. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อม คณะ ก.อ. 15 คน มีการพิจารณาวาระสำคัญ ในเรื่องการเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) ต่อจากนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อสส.คนปัจจุบัน ที่จะหมดวาระอายุครบบริหารในวันที่ 30 ก.ย.นี้

โดยเมื่อถึงเวลาประชุม นาย อรรถพล ในฐานะประธาน ก.อ. ได้เสนอบัญชีรายชื่อนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนัก งานคดีพิเศษ ซึ่งมีอาวุโสเป็นอัน ดับ 1 ขึ้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 15 ซึ่ง ก.อ.ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเหมาะสมแต่งตั้งให้นายวงศ์สกุลสมควรขึ้น ดำรงตำแหน่ง อสส. โดยขั้นตอน ต่อไปจะเป็นการส่งชื่อนายวงศ์สกุลเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้การรับ รอง ซึ่งหากวุฒิสภามีมติรับรอง นายวงศ์สกุลจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ อสส.ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งเมื่อดูจากอายุแล้ว นายวงศ์สกุลจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นายประยุทธกล่าวว่า สำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง อสส.ครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่มีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะได้เป็น อสส.ขึ้นมาจากระดับอธิบดีอัยการ โดยข้ามจากผู้ตรวจการอัยการและรองอัยการสูงสุด เนื่องจากผู้ตรวจการอัยการและรองอัยการสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะพ้นวาระบริหารพร้อมกับนายเข็มชัย อสส.คนปัจจุบัน ฉะนั้นในบัญชีต่อไปที่จะมีการเสนอแต่งตั้งรองอัยการสูงสุดและผู้ตรวจการอัยการก็จะมาจากระดับอธิบดีอัยการในปัจจุบันทั้งหมด.

บรรยายใต้ภาพ
วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง