คอลัมน์ข่าวสั้น: โพลหนุน 'แกร็บแท็กซี่' ถูกกฎหมาย

ข่าวทั่วไป 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ" ของกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 1,281 หน่วยตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 78.84 เคยใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab และร้อยละ 21.16 ไม่เคยใช้บริการ เมื่อถามความคิดเห็นประเด็นการทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.61 เห็นด้วย มีเพียงร้อยละ 2.42 ไม่เห็นด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ