คอลัมน์: ข่าวสั้น: อัยการเปิดตัวแอปพลิเคชันตามข้อมูลคดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:04 น.

แจ้งวัฒนะ * ที่ห้องประชุม 203 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ สำนักงานอัยการสูงสุดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน AGO - Tracking เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชา ชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ให้สามารถเรียกดูข้อมูล รายละเอียด สถานะของการดำเนินคดี กำหนดการนัดหมายของคดี รวมถึงได้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินคดีผ่านระบบเทค โนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชา ชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคดีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดรูปโฉมใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยสามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง http://www.ago.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง