"ไอร่า แอนด์ ไอฟุล" รับมอบรางวัลสถานประกอบการด้านยาเสพติด

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:39 น.

ณิชาภัทร ขำมาส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 จากนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน “การรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง