บ.ฮิวแมนิก้าจับมือม.เอเซียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze รับ Outsource งานสนับสนุนแบบครบวงจรบริการ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:42 น.

สุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า ร่วมกับ ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และผู้บริหาร ร่วมมือตั้งศูนย์ WorkPlaze ให้บริการ Outsource ระบบงานสนับสนุนครบวงจรสำหรับ SME Startup จนถึงกลุ่ม MAI เพื่อให้บริการด้านบัญชี ภาษี บริหารการเงิน ไอทีและบุคคล เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบ Back Office Service Center แบบครบวงจร พร้อมปั้นนักศึกษาให้เป็นนักบัญชี นักบริหารบุคคลมืออาชีพ ยุค 4.0 เพื่อเตรียมรองรับตลาดองค์กรที่ประสบปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะ Best Practice ด้านบัญชีและไอทีในอนาคตณ ห้องประชุม บริษัท ฮิวแมนิก้า