สสว. ติดอาวุธทางความรู้ให้ SMEs

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:53 น.

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นประธานเปิดงาน Born Global Rising Star Demo Day ภายใต้โครงการ Born Global Business Model เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความพร้อมในการบุกตลาดต่างประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มประกอบธุรกิจ จัดขึ้น โดยความร่วมมือของ สสว.กับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง