หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:29 น.

เควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ศาตรจารย์วุฒิสาร ต้นไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันเป็นยประธานในงานปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา หัวข้อเรื่อง "หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต" สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง และได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิเทมาเส็ก สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำโดย เบเนดิค ของ ประธานกรรมการบริหาร โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง ร่วมเข้ารับวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย สถาบันประปกเกล้า ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง