เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวบันเทิง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เพื่อขับเคลื่อน "โคก หนอง นาโมเดล" ตามหลักภูมิสังคม บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต นำโดย หทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณในการก่อสร้างระบบจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชุมชนบ้านสองธาร ต.แม่ทัพ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 630,000 บาท โดยมี ณัฐพงษ์ มณีกร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้รับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรุ้ของศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด "โคก หนอง นาโมเดล" เทคนิคด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ