DITPนำทัพสินค้าคาแรคเตอร์ไทยเจาะตลาดเกาหลีใต้

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:00 น.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมเจาะตลาดแอนิเมชั่นเกาหลีใต้ พร้อมนำทัพสินค้าแรคเตอร์ไทยร่วมงานแสดงสินค้ากลางเดือนก.ค.นี้  หลังเห็นสัญญาณการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดเกาหลีใต้เป็นตลาดที่สำคัญและพยายามผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดแอนิเมชั่นในกลุ่มอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ของเกาหลีใต้ ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา จากการเติบโตของแอนิเมชั่นภายในประเทศ และแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์นี้ ทำให้การส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น เป็น 3 เท่าจาก 163 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2548 เพิ่มเป็น 551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 ดังนั้น ตลาดนี้จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจที่ไทยน่าจะเข้าไปทำตลาดมากขึ้น

สำหรับ ธุรกิจอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ของเกาหลีใต้เดิม มีอยู่จำนวน 629 บริษัท มีพนักงาน 2,069 คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้น เป็น 2,069 บริษัท มีพนักงานมากกวา 30,000 คน นอกจากนี้  The Korea Creative Content Agency (KOCCA) หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ยังได้คาดการณ์ตลาดคาแรคเตอร์ของเกาหลีใต้ว่า ในปี 2562 จะมีการซื้อขายถึง 13.7 ล้านล้านวอน หรือ ประมาณ 11.9 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 8.2% จากยอดขาย 12.7 ล้านล้านวอนในปี 2561 หรือประมาณ 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล กล่าวว่า ปัจจุบันคาแรคเตอร์ที่มีการทำตลาดในเกาหลีใต้หลายตัวเช่น Kakao Talk ซึ่งข้อมูลจาก KOCCA ระบุว่ายอดขายของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น 11.4% หรือ 10.08 ล้านล้านวอนในปี 2558 ซึ่งในปีก่อนหน้ามียอดขายอยู่ที่ 9.05 ล้านล้านวอนหากว่านับย้อนหลังไป 10 ปี ในปี 2548 ยอดขายมีเพียงแค่ 2.07 ล้านล้านวอน ซึ่งนับได้ว่าเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าภายในช่วง 10 ปีเท่านั้น

ดังนั้น จากโอกาสและการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว ทาง สคต.กรุงโซล ได้ร่วมกับสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ DITP เพื่อขยายตลาดสินค้าคาแรคเตอร์ของไทยเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ โดยในวันที่ 16 กรฏาคม 2562 เจรจาการค้าในงานแสดงสินค้า Korea Character Licensing Fair 2019 ณ อาคารแสดงสินค้า Coex

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดคณะไปเยี่ยมชมดูงาน ณ สำนักงานใหญ่ Line Corporation และร้านจำหน่าย Kakao คาแรคเตอร์ของเกาหลีใต้ด้วย เพื่อศึกษาข้อมูล และเรียนรู้การทำการตลาดสินค้าคาแรตเตอร์ของเกาหลีใต้ เช่น Line, Kakao Character ที่ประสบความสำเร็จทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

"สินค้าคาแรคเตอร์ไทย น่าจะมีโอกาสเข้าขยายตลาดในเกาหลีใต้ ถึงแม้การมาครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกในการเจาะตลาด แต่หากสามารถหาคู่ค้าเกาหลีใต้ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมคาแรตเตอร์ในเกาหลีใต้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะหาคู่ค้าที่เป็นบริษัทเครื่องสำอางของเกาหลีใต้ที่ต้องการมองหาคาแรคเตอร์ใหม่ๆ ในการใส่บนหีบห่อเครื่องสำอาง หรือร้านกาแฟเกาหลีใต้ที่ต้องการคาแรคเตอร์น่ารักๆ ในการตกแต่งร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้า" นางสววิลาสินี กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ http://ditp.go.th หรือสอบถามได้ที่โทรสายตรง 1169
ข่าวที่เกี่ยวข้อง