คอลัมน์: ข่าวสั้น: เครือข่ายยางฯ เชื่อมือผู้ว่าฯ กยท.คนใหม่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 00:00:56 น.

สงขลา * นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62  มีการประชุมคณะ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด) มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายศิริกุล จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  แทนนายเยี่ยม  ถาวโรฤทธิ์ ที่ลาออก นายอุทัยกล่าวว่า นายศิริกุลเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาห กรรม รับผิดชอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือร่วมกันทำอาชีพเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมโดยการเพิ่มมูลค่าทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมจะเพิ่มมูลค่า แล้วจะไปได้ดี แต่รูปแบบเก่าจะไปไม่ได้ ซึ่งสอดรับกับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะนักอุตสาหกรรม ที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กยท. เชื่อมั่นว่าจะดำเนินการได้ เพราะสามารถดึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินการมาบูรณาการกับ กยท. กระทรวงเกษตรฯ  จะมีทิศทางที่ดีมาก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง