คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'แห่นางแมว' ขอฝนในรอบ 20 ปี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 00:00:05 น.

บุรีรัมย์ * นายฮั้ว ธีระวิทยาภรณ์ กำนันตำบลสองห้อง, นายพร้อม จันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สองห้อง อ.เมืองฯ และชาวบ้านจาก 16 หมู่บ้าน ตำบลสองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันทำพิธี "แห่นางแมว" เพื่อบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรค์ ตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งการประกอบพิธีแห่นางแมวดังกล่าวเป็นความเชื่อโบราณ เพื่อให้เทวดาบนท้องฟ้าได้รับรู้ถึงความแห้งแล้ง และจะได้ประทานฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร ทำนาฝนทิ้งช่วง นาข้าวยืนต้นเริ่มแห้งตายแล้วกว่า 7,000 ไร่ จากพื้นที่ทำนาทั้งตำบลกว่า 10,000 ไร่ และแหล่งน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำสำหรับให้สัตว์เลี้ยงได้กิน โดยปีนี้ชาวบ้านในตำบลสองห้องได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นำตุ๊กตาแมว 2 ตัว มาใส่ไว้ในกรงแล้วแห่ไปรอบหมู่บ้าน จากนั้นชาวบ้านที่ร่วมในขบวนแห่ก็จะนำน้ำมาสาดใส่ตัวแมวที่นำมาประกอบพิธี พร้อมแห่ไปรอบทั้ง 16 หมู่บ้าน ที่ประสบภัยแล้ง   ขณะที่ อบต.สองห้องได้ประสานหลายหน่วยงานทั้งอำเภอ จังหวัด เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นโดยการนำน้ำไปแจกจ่าย และระยะยาวคือการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง