คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: เผยแพร่ผลงาน สพภ. 12 ปี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 00:00:18 น.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "เผยแพร่ผลงาน สพภ." ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพผ่านนิทรรศการ 12 ผลงานแห่งความสำเร็จ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ประกอบด้วย การจัดแสดงผลการดำเนินงานของ BEDO อาทิ BEDO CONCEPT หลักการดำเนินงาน, COMMUNITY  BIOBANK ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน,  BIOECONOMY PROMOTION MARK ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ และป่าครอบครัว การสร้างป่าแบบพอดีตามวิถีพอเพียง เพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงทิศทางการดำเนินงาน/ภารกิจในอนาคตของ BEDO  และจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกว่า 25 ชุมชน

อีกทั้งยังมีสาธิตเวิร์กช็อปรังสรรค์ผลงานทำพวงกุญแจเชือกถักมาคราเม่, ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ, ทำ Floral Box ช่อบูเก้ในกล่องไม้, ทำผ้ามัดย้อมคราม, ทำแผ่นน้ำหอมปรับอากาศ จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 22-วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น. บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ หน้าธนาคารกรุงไทยและหน้าธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง