อาข่า อ่ามา.. แบรนด์กาแฟน้อมนำ'เศรษฐกิจพอเพียง'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 00:00:18 น.

ถ้ากล่าวถึงแบรนด์กาแฟอาข่า อ่ามา สำหรับคอกาแฟแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้ ด้วยจุดเด่นของกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนผลไม้ตระกูลเบอร์รี และกลิ่นหอมหวานสดชื่นคอ ทำให้กาแฟอาข่า อ่ามา สร้างรายได้สู่ทุกครัวเรือนในบ้านแม่จันใต้ จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเด็กหนุ่มชาวอาข่าที่ชื่อ ลี-อายุ จือปา มีจุดหมายในชีวิตว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าให้มีการศึกษา และมีรายได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริจัดทำโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวและเมล็ดกาแฟขึ้นมา รวมทั้งพระราชทานพันธุ์พืชเมืองหนาวและกาแฟให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทำการเพาะปลูก จึงได้เริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้ว คือ เมล็ดกาแฟ โดยพัฒนาผลผลิตจากกาแฟให้มีคุณภาพทั้งกระบวนการปลูก ศึกษาการคั่วกาแฟ และการชงกาแฟ ทั้งยังส่งเมล็ดกาแฟไปประกวดที่องค์กรกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป จนได้รับเลือกเป็น 1 ใน 21 แบรนด์จากทั่วโลกเพื่อใช้ในเวทีการชิมกาแฟนานาชาติ

ทำให้แบรนด์กาแฟอาข่า อ่ามา เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เกิดเป็นรายได้คืนกลับชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถส่งให้ลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่ง ลี-อายุ จือปา ได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต ให้ทุกคนได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของการนำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนกลับมาพัฒนาคุณภาพคนในชุมชน สร้างอาชีพให้กับคนในบ้านเกิด เพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีรายได้ยั่งยืน กลายเป็นความสุขอย่างถาวรจากการทดแทนคุณแผ่นดิน

ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มตรีเพชร โดยบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันนำเรื่องราวดังกล่าวมาจัดทำเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุดที่ 19 ชื่อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง" ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วไป รวมทั้งคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กลุ่มตรีเพชร โดย คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า "อีซูซุรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการนำเรื่องราวดีๆ และวิถีแห่งของความพอเพียงของบุคคลต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนไทย ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงที่อีซูซุได้ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นชุดที่ 19 ใช้ชื่อชุดว่า "เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง"

ด้านคุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่ายสื่อโฆษณาบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  กรุ้ป จำนวน 157 สาขา 761 โรงทั่วประเทศ สำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อยากให้ทุกท่านได้มารับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมเป็นต้นไปครับ".

ข่าวที่เกี่ยวข้อง