บันทึกสังคม: ช่วยเหลือสังคมไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 00:00:05 น.

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมในนาม "ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562" ให้แก่วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง