บันทึกสังคม: มาตรฐานสากล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 00:00:52 น.

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 27017:2015 จาก มนตรี ตั้งเติมสิริกุล General Manager บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง