การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มี ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 00:00:42 น.

นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รูปแบบ และระเบียบข้อบังคับร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัมนากลไกระบบการรับรองสมรรถนะที่มีรวมถึงประสบการณ์การทำงานสู่การรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นการเปิดโอกาสในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเอง และนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง