คอลัมน์สัมมนาสารพัน: รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน

ข่าวบันเทิง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานเขตยานนาวา โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น เขตยานนาวา เปิดรับลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตยานนาวา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครจิตอาสาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสามาก่อน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ท การ์ด (SMART CARD) บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) มีภูมิลำเนาเดียวกับสถานที่รับสมัคร (มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตยานนาวา) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตยานนาวา โทร. 0-2294-2394 หรือ 0-2294-2393 ต่อ 6712 ในวันและเวลาราชการ.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ