ทีโอทีเปิด'TOT Young Club'เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 00:00:12 น.

ที่โรงเรียนบ้านห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนบ้านห้วยมงคล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยนายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล โดยนายดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล และ บมจ.ทีโอที โดยนายฉัตรชัย จันทร์เสละ ผู้จัดการฝ่ายและบริหารลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 บมจ.ทีโอที

นายประจักษ์กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต มีใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของทีโอที และขอบคุณส่วนราชการในท้องถิ่นทั้งโรงเรียน ชุมชน และสื่อมวลชน ที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันชุมชนบ้านห้วยมงคลให้เข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจจากภายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านของการท่องเที่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทั้งนี้ชุมชนบ้านห้วยมงคล พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ มีไร่สับปะรดและนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน มีแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จัก คือ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก.

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเอกชน คือ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดน้ำในบรรยากาศย้อนยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 6 จำลองสถานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองหัวหิน และจำลองรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเก่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อได้แก่ สับปะรด ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด สับปะรดกวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล เครื่องจักสานจากหวาย ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไข่เค็มใบเตย ปุ๋ยอินทรีย์ และผ้าโขมพัสตร์ ผ้าพิมพ์ลายซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้เป็นเวลา 70 ปีแล้ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง