เวทีเสวนา ธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 00:00:24 น.

อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน พร้อมด้วย ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ร่วมเสวนา หัวข้อ "The Right Pace Forward : ธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน" ในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง