ข่าวอินโฟเควสท์
06:24 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 623.34 จุด เหตุนลท.วิตกความตึงเครียดด้านการค้า   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (23 ส.…
01:07 เฟดนิวยอร์กหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3 หลังยอดขายบ้านใหม่ทรุด   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจส…
00:59 "เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนต่ำสุดรอบกว่า 1 ปี   เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุ…
00:49 ดาวโจนส์ไหลไม่หยุด ล่าสุดทรุดกว่า 500 จุด ผวาสงครามการค้าสหรัฐ-จีนรุนแรงขึ้น   ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ ล่าสุดทรุดตัวลงกว่า 50…
00:38 ตลาดบอนด์สหรัฐเกิด inverted yield curve อีกครั้ง ผวาสงครามการค้ารอบใหม่   ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ในวันนี้ โดยอัตราผลตอบ…

คอลัมน์: กระจกไร้เงา: SME เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 00:00:00 น.
ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (เซอร์คูลา อีโคโนมี) คือการที่สนับสนุนให้ทุกภาค ทั้งอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ ภาคครัวเรือนนั้น ดำเนินการไปในแนวทางที่ให้ความ สำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงบูรณาการร่วมกัน ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และเห็นว่าเตรียมจะเพิ่มอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอุตสาห กรรมเป้าหมาย หรือเอส-เคิร์ฟ ของประเทศอีกด้วย

ขณะเดียวกันนอกจากจะเป็นแผนการดำเนินงานใหญ่ของประเทศแล้ว หน่วยงานย่อยๆ ก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน อย่างเช่นล่าสุด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เปิดโครงการ "ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนปี 2562" ที่จัด ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยจะเปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ต้องการปรับ ปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยอินเทอร์เน็ต ออฟติงส์ (IoT) มุ่งเน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและอาหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพลาสติก

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเข้าประเมินและวิเคราะห์เครื่องจักรในโรงงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องจักรในสายการผลิตรายงานคุณภาพของการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต และ ได้รับคำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานจาก ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยว ชาญในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานรวมประมาณ 7 เดือน ตั้งเป้าเพื่อให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

ซึ่งนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่ม บริษัทดาว กล่าวว่า ดาวยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามีทั้งผู้เชี่ยว ชาญที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พร้อมจะสนับสนุน ดาวจึงร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเอสเอ็มอีใน กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเครื่อง จักร การนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการเซอร์คูลา อีโคโนมี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ร่วมกับพันธมิตร และเชื่อมโยงกับโครงการ "Big Brothers พี่ช่วยน้อง" ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เกิดการพัฒนา ศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางธุรกิจในระดับสากลเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ความยั่งยืน

โดยตลอดการดำเนินงาน 7 ปีที่ผ่านมา มีสถานประกอบ การเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการแล้ว 40 แห่ง ให้การอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแล้วประมาณ 6,000 คน ส่งผลเชิงบวกให้กับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 1.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนด้านพลังงานได้ถึง 144 ล้านบาทต่อปี และช่วยให้ชุมชนโดยรอบมีความเป็นอยู่ที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่า 922,000 คน

นายมนตรี ชำนาญโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสถา บันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำ เนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาเอสเอ็มอีให้สามารถบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการประยุกต์ใช้นวัต กรรมและเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระ บวนการผลิตและบริการที่มีความครอบคลุมทั้งการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย

ซึ่งต้องยอมรับว่าโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่ง ยืน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนเอสเอ็มอีให้ก้าวทันกระ แสของโลก และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญและระบบการปฏิบัติการที่ทันสมัยอย่าง IoT ที่จะช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานประกอบการ เป็นแนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอีไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง