สรรพากรโวดิจิทัลหนุนรีดรายได้ทะลุเป้า

ข่าวเศรษฐกิจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * "สรรพากร" อวดผลงานรีดภาษี 9 เดือน ปี งบประมาณ 2562 กระฉูดแตะ 1.47 ล้านล้านบาท ทะลุเป้าหมาย 5.5 หมื่นล้านบาท ดึงระบบดิจิทัล-บิ๊กดาต้าเสริมทัพ ไล่บี้คนเลี่ยงภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประ ภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) อยู่ที่ 1.47 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 5.55 หมื่นล้านบาท หรือ 3.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.15 แสนล้านบาท หรือ 8.5% เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ โดยการนำระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้าเข้ามาใช้ ทำให้การหลบเลี่ยงภาษีทำได้ยากขึ้น

"ที่ผ่านมาได้ให้นโยบายกับผู้บริหารของกรมสรรพากรทั่วประเทศในการใช้ระบบเทคโน โลยีดิจิทัลเข้ามาวิเคราะห์ข้อ มูลภาษี เร่งเก็บภาษีในกลุ่มผู้ที่หลีกเลี่ยงอย่างเข้มข้น โดยใช้ ข้อมูลทางดิจิทัลในการเข้ามา ประมวลผล ตรวจสอบผู้เสีย ภาษีไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถ จัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่ 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่เหลือของปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบการจัดเก็บ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งสง ครามการค้าโลกที่ทำให้การส่งออกและนำเข้าลดลง" นายเอกนิติกล่าว

ทั้งนี้ ภาพรวมการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) อยู่ที่ 2.64 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า หมาย 639 ล้านบาท หรือ 0.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.39 หมื่นล้านบาท หรือ 5.6%, ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 4.45 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.17 หมื่นล้านบาท หรือ 2.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.53 หมื่นล้านบาท หรือ 8.6%, ภาพรวมภาษีเงินได้ปิโตรเลียมอยู่ที่ 9.63 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 5.09 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 112% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.49 หมื่นล้านบาท หรือ 87.4%

ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 6.06 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 8.67 พันล้านบาท หรือ 1.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.88 หมื่นล้านบาท หรือ 3.2% ภาพรวมการจัดเก็บอากรแสตมป์อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 427 ล้านบาท หรือ 3.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 720 ล้านบาท หรือ 6.3%

อย่างไรก็ดี เชื่อมั่นว่าการเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไป ได้ตามเป้าหมายที่ 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจในปีนี้ยังสามารถขยายตัวได้ รวมถึงที่ผ่านมากรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่ง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาให้กรมสรรพากรเป็นกรมภาษีดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี และเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ