คอลัมน์จับประเด็น: ธ.ก.ส.เปิดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน

ข่าวเศรษฐกิจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน "ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ครั้งที่ 1" ประจำปี 2562 ตั้ง แต่วันที่ 24-26 ก.ค.2562 บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 40 บูธ เพื่อให้กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรและชุมชนมีความต่อเนื่อง ธ.ก.ส.จึงได้กำหนดให้มีการจัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน ก.พ.2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ